Na szkoleniu II stopnia:
– nauczysz się przeprowadzać pełną, 20 punktową diagnozę QEEG,
– dowiesz się jak interpretować raporty QEEG;
– poznasz zasady stosowania protokołów wielomodalnych
Na szkoleniu III stopnia:
– nauczysz się stosować zaawansowane protokoły EEG Biofeedback
– dowiesz się jak przeprowadzisz sesję terapeutyczną Alpha/Theta
– poznasz zasady tworzenia własnych protokołów treningowych

Szkolenie II stopnia jest drugim etapem ścieżki edukacyjnej terapeuty Biofeedback i stanowi kontynuację programu szkolenia podstawowego. Szkolenie skierowane jest do terapeutów i trenerów biofeedback, którzy mają za sobą kilka miesięcy praktyki EEG biofeedback.  Szkolenie II stopnia jest podzielone na dwa jednodniowe moduły:

Diagnoza QEEG

Program szkolenia obejmuje wiedzę i umiejętności niezbędne do poprawnego doboru skutecznych protokołów terapeutycznych EEG biofeedback w oparciu o badanie ilościowe QEEG z 20 punktów („brain mapping”). Analiza diagnostyczna QEEG jest serią pomiarów aktywności mózgu z 20 obszarów kory mózgowej przy oczach zamkniętych, otwartych i w trakcie wykonywania zadań. Poprawne wykonanie badania QEEG jest konieczne do postawienia prawidłowej diagnozy oraz zastosowanie optymalnych protokołów terapeutycznych.

 • Zasady rejestrowania danych pomiarowych
 • Omówienie poszczególnych sekcji raportu QEEG
 • Stosowanie wartości normatywnych
 • Typowe wzorce aktywności mózgu
 • Kategorie treningowe: symptomy i markery QEEG
 • Układanie indywidualnego planu treningowego

Protokoły wielomodalne

W czasie drugiego modułu szkolenia II stopnia słuchacze poznają praktyczne zastosowanie protokołów wielomodalnych, czyli łączących pracę na różnych parametrach fizjologicznych organizmu. Protokoły wielomodalne są szczególnie skuteczne w przypadkach: chronicznego stresu, lęku uogólnionego, zespołu stresu pourazowego, wypalenia zawodowego, nadpobudliwości psychoruchowej. 

 • Zasady i etapy treningu wielomodalnego
 • GSR (przewodność skóry), HRV (zmienność rytmu zatokowego serca),  RESP (częstość oddechu), 
 • Protokoły złożone: EEG i GSR i HRV i RSP

Zaawansowane protokoły neurofeedback

Szkolenie trzeciego stopnia skierowane jest do terapeutów i trenerów, którzy mają ugruntowane doświadczenie – minimum 6 miesięcy samodzielnej praktyki. 

Program szkolenia III stopnia obejmuje praktyczne zastosowanie zaawansowanych protokołów EEG Biofeedback: asymetrii i odwróceń, bipolarnych, koherencyjnych, synchronizacji Alpha i Gamma oraz protokołu Alpha/Theta.

1. Protokoły amplitudowe dwukanałowe

 • Asymetria czołowa
 • Odwrócenie i asymetrie
 • Blokowanie Alpha
 • Busy Brain

2. Protokoły z montażem bipolarnym

 • Wzbudzenie toniczne (Arousal)
 • Dobór pasma wzmacnianego „sweet point”
 • Przegląd protokołów Othmerów

3. Protokoły dwukanałowe koherencyjne

 • Koherencja i faza – wyjaśnienie pojęć
 • Zastosowanie protokołów koherencyjnych
 • Zastosowanie protokołów synchronizacji Alpha i Gamma

4. Terapia Alpha-Theta

 • Zastosowanie protokołów Alpha-Theta
 • Zasady prowadzenia sesji Alpha/Theta
 • Dobór schematów akustycznych