Feedback haptyczny to trzeci – obok wzrokowego i słuchowego – sposób podawania informacji zwrotnej o parametrach EEG. Drgania emitowane przez zabawkę są bardzo przyjemne w odbiorze („mruczenie”).

Kotek „mruczy” wtedy, gdy pacjent spełnia warunki progowe treningu (np. jest spokojny i uważny) lub wtedy, gdy obniża poziom pobudzenia kory mierzony amplitudą HiBety (np. reakcja relaksacyjna).

Feedback haptyczny

Zabawki interaktywne są bardzo ciekawym urozmaiceniem treningów neurofeedback. Zabawki mogą być używanie równolegle do treningów z feedbackiem wizualnym, np. przesłaniania obrazu z bajkami odtwarzanymi z serwisów typu youtube lub płyt DVD odtwarzanych w komputerze.

Zabawki łączą się bezprzewodowo z komputerem i są zintegrowane z oprogramowaniem do prowadzenia sesji terapeutycznych.

Feedback haptyczny (dotykowy)