Na szkoleniu I stopnia (podstawowym):
– zrozumiesz na czym polega metoda Biofeedback;
– nauczysz się prowadzić sesję Biofeedback;
– dowiesz się jak opracować indywidualny plan terapii;
– opanujesz zasady monitorowania postępów w terapii.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia niezbędne do samodzielnego prowadzenia treningów w przypadkach: trudności w uczeniu się, deficyty uwagowe, nadpobudliwość ruchowa, zaburzenia emocjonalne, jąkanie, wycofanie społeczne, zaburzenia zachowania, tendencje depresyjne, zachowania kompulsywne, tiki.

Na program szkolenia w części teoretycznej składają się m.in.: wprowadzenie do metody biofeedback, omówienie typowych wzorców aktywności mózgu, przeprowadzanie uproszczonej diagnostyki EEG, planowanie sesji treningowych oraz przegląd najczęściej spotykanych anomalii QEEG.

W części praktycznej kursanci uczą się montażu elektrod, przygotowania i prowadzenia sesji, oceny efektów sesji oraz pracy z klientem. W trakcie szkolenia, każdy z uczestników przeprowadzi samodzielnie, pod okiem specjalistów, kilka sesji treningowych. W części tej na każdą parę uczestników przypada jeden zestaw biofeedback – dzięki temu wszyscy uczestnicy szkolenia mają możliwość sprawdzenia się w roli zarówno terapeuty, jak i pacjenta.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe w postaci:

 • prezentacji i przykładów ćwiczeniowych w formie papierowej,
 • procedur treningowych „krok-po-kroku”,
 • kwestionariuszy symptomów wspomagające ocenę diagnostyczną.
 • przykładowych konspektów sesji treningowych

Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym umiejętność samodzielnego przeprowadzenia sesji EEG Biofeedback. Uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia I stopnia.

Program szkolenia

Program szkolenia obejmuje wszystkie praktyczne umiejętności, niezbędne do rozpoczęcia własnej praktyki neurofeedback.

1. Wprowadzenie do EEG Biofeedback

 • Fundamenty biofeedback
 • Modalności biofeedback: EEG, HRV, GSR, TEMP
 • Podstawy elektroencefalografii
 • Teoria uczenia się a neurofeedback
 • Dziedziny zastosowań i skuteczność metody

2. Montaż elektrod

 • Wyznaczanie punktów zgodnie z systemem 10-20
 • Sprawdzanie jakości montażu
 • Zapobieganie artefaktom
 • Montaż monopolarny i bipolarny

3. Zasady prowadzenia sesji treningowej

 • Przygotowanie do sesji treningowej
 • Procedura treningowa „krok-po-kroku”
 • Ustawianie i modyfikowanie filtrów i progów
 • Automatyczny i manualny tryb treningu
 • Rejestrowanie i odtwarzanie sesji treningowych
 • Zadania trenera/terapeuty w czasie sesji

4. Analiza wyników sesji

 • Raporty z sesji – ocena przebiegu sesji
 • Krzywa uczenia – monitorowanie postępów terapii
 • Analiza sesji – korekta protokołów treningowych

5. Uproszczona diagnostyka EEG

 • Analiza symptomów
 • Funkcjonalne znaczenie płatów mózgu
 • Kategorie treningowe
 • Klasyczne protokoły treningowe
 • Konspekty typowych sesji treningowych

6. Omówienie protokołów Biofeedback w najczęściej spotykanych przypadkach

 • Trudności w nauce
 • Deficyt uwagi ADD i nadpobudliwość psychoruchowa ADHD
 • Spectrum ASD (Asperger)
 • Wypalenie zawodowe, chroniczne zmęczenie
 • Zachowanie kompulsywne, tiki
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Uzależnienia

Regulamin szkolenia

Pobierz regulamin