Aktualizacja systemu Windows

Sprawdź czy są dostępne aktualizacje i ew. zaktualizuj system Windows.

Należy kliknąć menu Start, a następnie wybrać Ustawienia (ikona koła zębatego) oraz Aktualizacja i Zabezpieczenia (na końcu listy). Należy wybrać sekcję Windows Update. Przycisk Sprawdź aktualizacje. Jeśli są dostępne aktualizacje, to należy je instalować.

Po pełnej aktualizacji powinien być wyświetlany komunikat:

Aktualizacja oprogramowania Profeedback

Szary lub kolorowy pasek menu: Aktualizator:

Najnowsza wersja to 7.05.

Archiwizacja klientów

Uruchom Archiwum sesji, zakładka Klienci aktywni, zaznacz klientów, których chcesz archiwizować i przycisk Archiwizuj.

Przeniesienie z archiwum do aktywnych: Klienci archiwalni > Aktywuj.

Usunięcie sesji krótkotrwałych

Usuwamy sesje 15, czy 60 sekundowe. Zazwyczaj są to sesje techniczne, nieudane, pełne artefaktów. Takie sesje mogą tylko zniekształcać raporty wielosesyjne. (Program nie usuwa sesji nagranych podczas QEEG. Tych sesji nie należy usuwać.)

Archiwum sesji > Sesje krótkotrwałe

Kopia zapasowa katalogów klientów

Najprostsze rozwiązanie, to skopiowanie na dysk zewnętrzny folderów:

 • C:\Biofeedback\Sesje
 • C:\Biofeedback\Archiwum

Pobranie filmów i videopuzzle

Sprawdź ile masz plików *.avi w folderze C:\Biofeedback\VideoPuzzle (powinno być ponad 250)

Sprawdź ile masz plików *.avi w folderze C:\Biofeedback\Media\Filmy (powinno być ponad 200)

Linki do dysków sieciowych instrukcji instalacji.

Aktualizacja danych kontaktowych

Szary pasek > Konfiguracja > Ustawienia

Zapisz zmiany.

Ustawienia paska menu

Ustaw kursor myszy na pasku menu i prawym przyciskiem otwórz opcje ustawień paska. Opcji jest wiele ale najczęściej zmienia się:

 • Położenie na ekranie
 • Wielkość ikon (wielkość paska menu)
 • Dodawanie/usuwanie elementów menu (najczęściej używane funkcje oprogramowania, ulubione protokoły)
 • Automatyczne uruchamianie menu przy włączeniu komputera

Po dokonaniu zmian zablokuj ikony (opcja menu podręcznego.)

Aktualizacja oprogramowania przywróci ustawienia standardowe. Jeżeli chcesz zachować własne ustawienia, to przed aktualizacją skopiuj plik C:\Biofeedback\BXMWM\RocketDock\Settings.ini. A po zakończeniu aktualizacji zamień plik standardowy.

Aktualizacja gier Unity

 • Postępuj zgodnie z instrukcją instalacji/aktualizacji. (Należy dezaktywować starą licencję i aktywować nową.)
 • Aktualizacja gier Unity jest nieodpłatna.
 • Najnowsza wersja gier wymaga oprogramowania Profeedback wersja 7.0 lub wyższa.

Aktualizacja Mruczka

 • Postępuj zgodnie z instrukcją instalacji/aktualizacji. (Należy dezaktywować starą licencję i aktywować nową.)
 • Aktualizacja Mruczka jest nieodpłatna.
 • Nie zapomnij pobrać pliki z wideogrami.
 • Najnowsza wersja Mruczka wymaga oprogramowania Profeedback wersja 7.0 lub wyższa.

Usunięcie starych wersji oprogramowania

 • Jeżeli kończy się wolne miejsce na dysku, usuń stare wersje oprogramowania.
 • Przejdź do folderu C:\Biofeedback i usuń foldery BXM_data, BXMAS_data oraz BXMWM_data.
 • Na wszelki wypadek zachowaj foldery z najpóźniejszą datą.

Wyłączenie folderu C:\Biofeedback ze skanowania przez programy antywirusowe

Wymień elektrody

 • Wszystkie elektrody (miseczkowe i uszne) powinny być wykonane z tego samego materiału: np. Ag/AgCl i od tego samego producenta.
 • Rekomendujemy elektrody produkowane przez EB Neuro lub GVB.

Szkolenia przypominające

 • Webinaria (nieodpłatne dla uczestników szkoleń stacjonarnych)
 • Warsztaty przypominające (3-4 godzinne szkolenie on-line, odpłatne 300-400zł)
 • Jednodniowe (sobotnie) szkolenia w Warszawie (odpłatne 650zł)
 • Szkolenia II stopnia

Terminy szkoleń na stronie: bioexplorer.pl/terminy-szkolen/

Pomoc techniczna

Jeżeli coś nie działa tak jak powinno, to zerknij na stronę bioexplorer.pl/pomoc-techniczna