Poprawna dystrybucja Alpha jest przedstawiona na poniższych diagramach. Najwyższe amplitudy są rejestrowane z tyłu przy oczach zamkniętych, najmniejsze przy oczach otwartych lub zadaniach z przodu.

Alpha niska:

A1_P50

Alpha wysoka:

A2_P50

 

Alpha dzieli się na Alpha 1 (niska) i Alpha 2 (wysoka). Indywidualna granica podziału jest wyznaczona jest częstotliwością dominująca w paśmie Alpha. Częstotliwość dominująca mieści się w przedziale 9,5-10,5.

Częstotliwość dominująca w paśmie Alpha zmienia się z wiekiem. Wysoka dominująca Alpha korelowana jest ze sprawnością intelektualną, pamięcią operacyjną, łatwością uczenia się.

Najczęściej spotykane anomalie:

 • Przy zamykaniu oczu amplituda Alpha nie wzrasta (jest blokowana). Alpha powinna wzrastać (w 90% przypadków) niemniej niż 15% (punkty czołowe), 30% (centralne), 40% (ciemieniowe), 60% (potyliczne). Wartości te różnicują się dla Alpha 1 i Alpha 2. Blokowanie Alpha może być oznaką urazów traumatycznych. Z kolei wystrzelista Alpha przy oczach zamkniętych to oznaka „artystycznego mózgu”: łatwość wizualizacji, wyobraźnia przestrzenna, kreatywność, wrażliwość plastyczna.
 • Nadmierna Alpha 1 przy oczach otwartych („rozlana” Alpha z przodu i w centrum), spotykana częściej u dziewczynek niż chłopców, wskazuje na trudności w nauce. Z drugiej strony, podczas medytacji, bądź wtedy gdy przenosimy uwagę do wewnątrz, „odpływamy w świat marzeń” wzrasta Alpha w okolicy centralnej.
 • Nadmiar niskiej Alpha w płatach czołowych przy zadaniach jest kojarzony z deficytami uwagi.
 • Nadmiar Alpha w prawym czole, to jedne z markerów tendencji depresyjnych, czarnowidztwa, pesymizmu.

Protokoły terapeutyczne

Stosujemy następujące protokoły terapeutyczne zgodnie ze wskazaniem QEEG:

 • 1K AlphaUp i PAF-Up,
 • 2K AlphaUp,
 • 2K Synchronizacja Alpha,
 • 4K Synchronizacja Alpha,
 • 2K Koherencja Up.
 • 2K Symetria Alpha/Beta
 • 4K Symetria Alpha/Beta

Stosujemy się do ogólnej zasady: Alphę niską tłumimy z przodu, Alphę wysoką wzmacniamy z tyłu. Uwaga: Amplituda Alpha podlega wahaniom dobowym, tuż przed treningiem należy zmierzyć dominującą częstotliwość Alpha i odpowiednio ustawić indywidualne pasma Alpha niska lub wysoka. W raporcie QEEG są wskazania PAF na moment wykonania assessmentu.

Trening Peak Performance

Praca z Alphą jest też kluczowym elementem treningów typu Peak Performance (szczytowa forma). Celem takich treningów jest nauka szybkiego wchodzenia i utrzymania tzw, stanów optymalnego pobudzenia. W stanie optymalnego pobudzenia, jesteśmy skoncentrowani na „tu i teraz”, zachowujemy spokój i opanowanie, działamy w sposób pewny, bezbłędny, bez uczucia presji, przekonani o słuszności podejmowanych decyzji.

W strefie optymalnego pobudzenia wyłączamy „wewnętrznego krytyka”, nie prowadzimy wewnętrznych dialogów, nie odczuwamy lęku, nie mamy wątpliwości i obaw wynikających z rozbieżności miedzy tym co możemy zrobić a tym co powinniśmy zrobić. Nie mamy poczucia braku sensu działania, czarnowidztwa, pesymistycznego nastawienia. W strefie Peak Performance działamy w idealnym stanie umysłu.

 

Protokoły Alpha