Poniżej przedstawiamy rozwiązania problemów technicznych z zestawem Biofeedback:

 • Problemy z połączeniem urządzenia BT z komputerem
 • Problemy z odtwarzanie filmów
 • Nie działają gry flash
 • Nie można zaktualizować oprogramowania
 • Nie działa poprawnie test montażu

Problemy z połączeniem urządzenia z komputerem

Prawdopodobne przyczyny braku połączenia urządzenia bezprzewodowego:

1. Wyczerpane baterie

Wymień baterie w urządzeniu. Baterie powinny być alkaliczne AA.

2. Wyłączony Bluetooth lub włączony tryb samolotowy

Należy kliknąć menu Start, a następnie wybrać Ustawienia (ikona koła zębatego) oraz Urządzenia i wybrać sekcję Bluetooth i inne urządzenia. Bluetooth powinien być włączony.

Tryb samolotowy wyłącza komunikację bezprzewodowej na komputerze. Sprawdź czy jest wyłączony: wybierz ikonę Sieć na pasku zadań (domyślnie w prawym dolnym rogu ekranu), a następnie wybierz pozycję Tryb samolotowy.

3. Nieaktualny system Windows

Sprawdź czy są dostępne aktualizacje i ew. zaktualizuj system Windows. W większości wypadków rozwiązuje to problem połączenia urządzenia Neurobit z komputerem.

Należy kliknąć menu Start, a następnie wybrać Ustawienia (ikona koła zębatego) oraz Aktualizacja i Zabezpieczenia (na końcu listy). Należy wybrać sekcję Windows Update. Przycisk Sprawdź aktualizacje. Jeśli są dostępne aktualizacje, to należy je instalować.

Po pełnej aktualizacji powinien być wyświetlany komunikat:

4. Błąd parowania urządzenia

Usuń sparowanie Bluetooth i sparuj ponownie.

Windows > Ustawienia > Urządzenia > Bluetooth i inne urządzenia. Usuń urządzenie Neurobit i dodaj urządzenie ponownie.

5. Błędny typ urządzenia w oknie Neurobit Settings

Otwórz okno Neurobit Settings, zakładka General i sprawdź czy typ urządzenia jest ustawiony na właściwy.

Należy wybrać odpowiedni model urządzenia.

6. Podwójny adapter Bluetooth

Jeśli komputer ma wbudowany adapter Bluetooth (większość nowych komputerów ma), to nie należy używać adaptera dołączonego do zestawu. Wyjmij adapter LogiLink z portu USB i uruchom ponownie komputer.

Następnie usuń sparowane urządzenie i sparuj ponownie.

Adapter bluetooth

Druga opcja to wyłączenie urządzenia wbudowanego w Menedżerze urządzeń i korzystanie z adaptera LogiLink dołączonego do zestawu.

Problemy z odtwarzaniem filmów

1. Ustawienia renderowania obrazu w Bioexplorerze

Zmień ustawienia renderowania obrazu w Bioexploererze. Menu Bioexplorera: BioExplorer > Preferences … > zakładka Video.

Wypróbuj opcje Prefer VMR9 lub Prefer VMR7. Zastosuj, OK i sprawdź czy film jest poprawnie odtwarzany (film jest odtwarzany przy podaniu sygnału z urządzenia lub odtwarzaniu z playbacku zarejestrowanych sesji).

Ustawienia renderowania obrazu
2. Ustawienia karty graficznej

Przywróć ustawienia fabryczne dedykowanej karty graficznej (w ustawieniach karty graficznej powinna opcja „ustawienia fabryczne”).

Spróbuj też zrestartować sterownik karty grafiki aby przekonać się, czy to rozwiąże problem – należy wcisnąć kombinację klawiszy Win + CTRL + Shift + B. Po chwili ekran zgaśnie i zaraz ponownie się zapali. Przy okazji, komputer wyda dźwięk typu „beep”.

3. Ustawienia obrazu w telewizorze.

Sprawdź różne ustawienia rozdzielczości obrazu w telewizorze.

4. Przewód HDMI- HDMI łączący komputer z telewizorem

Jeśli przewód HDMI jest długi i wątpliwej jakości wymień na lepszy.

Nie działają gry flash

1. Gry nie zostały zainstalowane

Upewnij się czy gry zostały zainstalowane. Niektóre gry flash (np. BioPLAY) są opcjonalne i nie są dołączane standardowo do zestawu.

2. FlashPlayer wymaga reinstalacji

Rozwiązanie pod tym linkiem. Hasło do rozpakowania pliku: „Profeedback”.

Nie można zaktualizować oprogramowania

1. Aktualizator wyświetla Błąd krytyczny

Usuń plik AppData\Local\Temp\UpdaterCfg.xml

 1. Skrót klawiaturowy Win+R aby otworzyć okno Uruchamianie.
 2. W polu edycyjnym Otwórz: wprowadź jedną kropkę/kropkę: . i  przycisk ENTER.
 3. Otworzy się folder użytkownika.
 4. Otworzyć folder AppData, następnie Local i przejdź do Temp
 5. Odszukaj i usuń plik UpdaterCfg.xml
2. Program antywirusowy przeniósł program Aktualizator.exe do kwarantanny

Przejdź do kwarantanny u wykonaj akcję Przywróć.

Jeśli używasz natywnego dla Windows Defendera: Windows > Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Zabezpieczenia Windows > Ochrona przed wirusami i zagrożeniami > Bieżące zagrożenia > Historia ochrony

3. Wyłącz programy antywirusowe na czas aktualizacji

Windows Defender to natywny program antywirusowy dla użytkowników systemu Windows 10 i 11. Program ma sporo zalet, ale uniemożliwia zainstalowanie lub aktualizację niektórych aplikacji, w tym oprogramowania biofeedback. Windows Defender nalezy wówczas wyłączyć na czas aktualizacji. Jak to zrobić? Tu instrukcja obrazkowa: https://spidersweb.pl/2021/07/windows-defender-jak-wylaczyc-wlaczyc.html

Należy kliknąć menu Start, a następnie wybrać Ustawienia (ikona koła zębatego) oraz Aktualizacja i Zabezpieczenia (na końcu listy). Należy wybrać sekcję Ochrona przed wirusami i zagrożeniami. Przy Ustawienia ochrony przed wirusami i zagrożeniami należy kliknąć w Zarządzaj ustawieniami. W kolejnym kroku należy przesunąć suwak do pozycji Wyłączone przy dwóch zakładkach: Ochrona w czasie rzeczywistym i Ochrona w chmurze.

Dodatkowo można wyłączyć także funkcję Zapory (firewall). Należy wybrać Zapora i ochrona sieci. Wybrać aktywną sieć a następnie wyłączyć Microsoft Defender. 

Jeśli używasz innego programu antywirusowego, to w jego ustawieniach powinna być dostępna funkcja czasowego wstrzymania ochrony. Wstrzymane ochrony antywirusowej wymaga zazwyczaj uprawnień Administratora.

Nie działa poprawnie test montażu

Sprawdź w Ustawieniach czy wybrany został odpowiedni model urządzenia.

Czerwona ikonka „B” na pulpicie > szary pasek menu na górze ekranu > Konfiguracja > Ustawienia.

Podane rozwiązanie nie zadziałało lub mam inny problem

Jeśli zaproponowane rozwiązanie nie zadziałało i problem dalej występuje, to niezbędne będzie zalogowanie się na Twoim komputerze. Wykonaj w tym celu następujące działania:

 • Zaktualizuj Windows

Należy kliknąć menu Start, a następnie wybrać Ustawienia (ikona koła zębatego) oraz Aktualizacja i Zabezpieczenia (na końcu listy). Należy wybrać sekcję Windows Update. Przycisk Sprawdź aktualizacje. Jeśli są dostępne aktualizacje, to należy je instalować.

 • Pobierz i zainstaluj program do łączności zdalnej Team Viewer (https://www.teamviewer.com/pl/).
 • Zadzwoń, aby uzgodnić termin zdalnej pomocy.