Wkrótce udostępnimy zupełnie nowe wydanie Raportera – programu do analizy zarejestrowanych sesji.

Poniżej zamieszczamy obrazkową instrukcję użytkownika.

Raporter – podsumowanie
Wykresy liniowe amplitud względnych (procentowych)
Wykresy warstwowe amplitud względnych (procentowych): Theta, Alpha, SMR, Beta, HiBeta
Wykresy zmian amplitud względnych
Wykresy liniowe najczęściej używanych wskaźników (współczynników)
Definiowanie dowolnych pasm użytkownika
Porównanie amplitudy wybranego pasma do grupy rówieśniczej (wartości normatywnych)
Porównanie amplitudy wybranego pasma do grupy rówieśniczej (wartości normatywnych)
Wykresy amplitud względnych o szerokości 1Hz (tzw wąskie pasma)
Wykresy strukturalne
Ocena przebiegu sesji
Częstotliwości dominujące
Krzywa uczenia się – raporty wielosesyjne
Automatyczna redukcja artefaktów
Dane tabelaryczne
Migracja plików do bazy danych Raportera

 

 

 

Nowy Raporter