Mruczek eSeMeRek

Mruczek to program, który służy do sterowani feedbackiem haptycznym (dotykowym) i wizualnym (przesłanianie ekranu). Mruczek współpracuje z Bioexplorerem, w szczególności z protokołami Unity dostępnymi w Starterze.

Okno programu:

Interaktywna zabawka – włącznik feedbacku haptycznego. Jeżeli zamierzasz stosować tylko przesłonę pulpitu, bez feedbacku haptycznego, to należy wyłączyć Interaktywną zabawkę.

Sterowanie – lista wyboru parametru który będzie sterować uruchamianiem wibracji/dźwięku. Czas trzymania to czas jednoczesnego spełnienia wszystkich warunków progowych.

Feedback:

  • Pozytywny – wibracje/dźwięk odczuwalne przy spełnionym warunku progowym.
  • Pozytywny – wibracje/dźwięk odczuwalne przy spełnionym warunku progowym.

Głośnik – wybór przetwornika haptycznego lub głośnika na który program ma podawać dźwięki. Głośnik należy sparować z komputerem (Bluetooth).

Dźwięk – wybór dźwięków z listy. Dodawanie nowych dzięków do listy polega na dodawaniu plików mp3 do folderu C:\Biofeedback\Unity\Mruczek\Audio.

Narastanie/wyciszanie – wygładzanie przejścia: jest dźwięki – brak dźwięku.

 Głośność – głośność dźwięku podawanego na głośnik lub przetwornik haptyczny.

Przesłona pulpitu – włącznik przesłony pulpitu.

Sterowanie – parametr sterujący przesłoną. Podawany jest tylko feedback pozytywny, czyli pulpit jest odsłaniany jeżeli warunek progowy jest spełniony i zasłaniany jeżeli jest niespełniony.

Kolor przesłony – zmiana koloru przesłony. Domyślnie czarny.

Narastanie/wyciszanie – wygładzanie zmian jest przesłona/brak przesłony. Suwak należy ustawić tak aby nie występowało migotanie przesłony.

Maksimum – ustawienie transparentności przesłony.

Domyślne –przywracanie ustawień domyślnych

Start – uruchomienie programu.

Przykłady ustawień

1. Mruczenie i widoczny ekran nagrodą za spełnienie wszystkich warunków progowych

Kotek mruczy, jeśli spełnione są wszystkie warunki progowe przez 1 sekundę i dłużej. Pulpit jest odsłaniany, gdy spełnione są wszystkie warunki progowe przez 1 sekundę i dłużej.

Przy poprawnym ustawieniu progów pasm trenowanych przez ok. 2/3 czasu kotek będzie mruczeć a pulpit będzie odsłonięty.

2. „Stukanie” zabawki informuje o podwyższonej Theta a ekran jest odsłaniany, jeśli wszystkie warunki progowe zostaną spełnione

Misiowi bije mocno serce, jeśli Theta jest powyżej warunku progowego (odpływa uwaga, znużenie). Bicie serca będzie odczuwalne przez ok. 5-20% czasu treningu – zależnie od ustawień poprzeczki Theta. Pulpit jest odsłaniany, gdy spełnione są wszystkie warunki progowe przez 1 sekundę i dłużej.

3. Dzwoneczek na pobudzenie (sygnał: relax), zasłona ekrany na rozpraszanie (sygnał: bądź czujny)

Zabawka zaczyna dzwonić, jeśli HiBeta jest powyżej warunku progowego (pobudzenie, irytacja, spinanie się, artefakty mięśniowe). ). Dzwoneczki będą odczuwalne przez ok. 5-20% czasu treningu – zależnie od ustawień poprzeczki HiBeta. Pulpit jest odsłaniany, gdy Theta jest poniżej progu (czujny, skoncentrowany), przez 5-20% czasu pulpit będzie zasłaniany.