Mindfulness to:

  • • uważność, uważna obecność
  • • bycie w chwili obecnej z pełną uwagą i bez osądzania, czy ta chwila jest dobra, czy zła
  • • objęcie świadomością tu i teraz, bez wybiegania w przyszłość i w przeszłość
  • • świadomość sygnałów płynących z ciała, przeżywanych emocji i przepływających myśli.

Przeciwieństwem jest tzw. BusyBrain czyli przeciążony, przeładowany natłokiem informacji mózg. Mózg przepracowany, który ma już tak dużo „na głowie”, że ogranicza zdolność przetwarzania napływających danych i włącza (zbyt często i zbyt długo) tryb „autopilota”. I zaczynamy żyć w dwóch różnych światach: Ciało automatycznie, nawykowo wykonuje codzienne czynności a umysł rozpamiętuje przeszłość, nie wychodzi z pracy lub kreuje czarne scenariusze przyszłości. Stajemy się nieuważni, nieobecni.

BusyBrain objawia się trudnością w utrzymaniu skoncentrowanej uwagi, nieustannie odtwarzanymi w tle „historiami umysłu”, poczuciem przytłoczenia, brakiem dokładności w wykonaniu codziennych zadań, paraliżem decyzyjnym, skłonnością do uproszczeń, myśleniem czarno-białym, drażliwością.

Istnieje wiele różnych ścieżek praktykowania uważności. Od nieformalnych, prostych technik wykonywanych kilka razy dziennie do bardzo ustrukturalizowanych, wielotygodniowych kursów prowadzonych przez certyfikowanych nauczycieli. Techniki stosowane w biofeedback mogą doskonale wspierać bardziej formalne podejścia do praktykowania uważności.

Poniżej prezentujemy kilka skutecznych protokołów biofeedback, które mogą być przydatne w treningu mindfulness. Ich dobór, kolejność i częstość stosowania pozostawiamy prowadzącym praktykę.

ProtokółZastosowanie
GSRNauka relaksacji, obniżanie poziomu pobudzenia
GSR-EROsiąganie optymalnego poziom pobudzenia
AlphaThetaWyciszenie umysłu, natrętnych myśli, stanów lękowych, stres pourazowy
BusyBrainOsłabianie poczucia przeciążenia i przeładowania, gonitwy myśli.
HiBetaDownUmiejętność uspokajania się, osiągania równowagi emocjonalnej
SMR C4P4Rozwijanie świadomości łączności z własnym ciałem
Squash C4F2Rozwijanie świadomości umysłu
SMR C4Trening uwagi otwartej, czujności
HRV&RESPRozwijanie świadomości doświadczanych emocji
Mindfulness