Zachęcamy do udziału w konferencji o zastosowaniu metody biofeedback w terapii dzieci oraz dorosłych osób z diagnozą ADHD. Konferencję organizuje Polskie Stowarzyszenie Terapeutów i Trenerów Biofeedback. Zapisy na stronie: https://pstitb.konfeo.com

Program konferencji

9.30 Rejestracja uczestników
10:00 Otwarcie konferencji – Zarząd Stowarzyszenia

10:15 – 14:00 Wykłady plenarne

10:15 Dr Wojciech Glac, prof. UG
„Uwaga na uwagę. O mózgowym procesie uwagi i jej zaburzeniach”

11:15 Dr hab. Rafał Milner, prof. UMK
„Wolne Potencjały Korowe – zastosowanie w diagnostyce i terapii ADHD oraz innych dysfunkcjach ośrodkowego układu nerwowego”

12:15 Dr n. med. Marcin Kopka
„Zaburzenia uwagi – czy to zawsze ADHD?”

13:15 Dr n. biol. Marta Kopańska, mgr Agnieszka Dejnowicz-Velitchkov: „ADHD w świetle badań naukowych i oczami neuroterapeuty.”

14:00 Lunch

15:00 – 18:00 Sesje warsztatowe 

15:00 Ewa Kobacka i Jarosław Wrzesiak „Podtypy ADHD i QEEG”

15:00 Anna Lusińska i Kaja Lusińska „Terapia ADHD – analiza przypadków”

16.00 Zbigniew Pyra „Testowanie funkcji wykonawczych u dzieci i dorosłych z ADHD”

16.00 Jacek Michałowski „HEG Biofeedback w terapii ADHD”

17.00 Joanna Kołodziejczyk i Maciej Sienkiewicz „Skuteczność neurofeeeback w ADHD – przegląd najnowszych badań”

17.00 Izabela Górecka „Ćwiczenie uważności jako narzędzie wspomagające terapię osób z ADHD”

18:00 Leszek Angulski „Masaż dźwiękiem – koncert”

Na zakończenie konferencji zapraszamy na koncert Leszka Angulskiego, podczas którego zaobserwujemy jaki wpływ na zmianę zapisu EEG/GSR mają dźwięki gongów i mis tybetańskich.