Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia terapii EEG Biofeedback. Program szkolenia obejmuje zagadnienia niezbędne do samodzielnego prowadzenia treningów w przypadkach: trudności w nauce, deficyt uwagi, nadpobudliwość ruchowa, zaburzenia emocjonalne, wypalenie zawodowe, tendencje depresyjne, uzależnienia, zachowania kompulsywne.
Szkolenie skierowane jest do:

 • Pedagogów, psychologów, biologów, logopedów zainteresowanych rozszerzeniem własnej praktyki o terapię EEG Biofeedback
 • Rodziców zdecydowanych na prowadzenie terapii EEG Biofeedback w domu
 • Osób, które planują otworzyć własną praktykę EEG Biofeedback.

Metoda szkolenia

 • Szkolenie prowadzone w formie zajęć warsztatowych przeplatanych krótkimi wprowadzeniami teoretycznymi.
 • Szkolenie trwa 4 dni (łącznie 32 godziny)
 • Każdy uczestnik przeprowadzi 3 nadzorowane sesje treningowe
 • Uczestnikom szkolenia udostępniamy zestawy BFB (2 osoby na zestaw). Można również korzystać z własnego zestawu.
 • Z uwagi na interakcyjny, warsztatowy charakter szkolenia, prowadzone jest w małych – 8 osobowych grupach.
 • Po szkoleniu jego uczestnicy są objęci 3 miesięcznym wsparciem technicznym

Program szkolenia

Program szkolenia obejmuje wszystkie praktyczne umiejętności, niezbędne do rozpoczęcia własnej praktyki neurofeedback.

Szkolenia (2)

1. Wprowadzenie do EEG Biofeedback

 • Co to jest EEG Biofeedback?
 • Modalności biofeedback: EEG, HRV, GSR, TEMP
 • Teoria uczenia się a neurofeedback
 • Dziedziny zastosowań i skuteczność metody
 • Podstawy elektroencefalografii
 • Stany świadomości i pasma częstotliwości EEG
 • Typowe wzorce aktywności mózgu
 • Najczęściej zadawane pytania

2. Montaż elektrod

 • System 10-20
 • Montaż jednokanałowy
 • Wyznaczanie punktów na linii centralnej

3. Omówienie funkcji i ekranów Bioexplorer

 • Design i Sesja Bioexplorer
 • Foldery Bioexplorera
 • Nawigacja i najczęściej używane funkcje
 • Rejestrowanie i odtwarzanie sesji treningowych
 • Uniwersalny protokół treningowy

4. Jakość sygnału i zapobieganie artefaktom

 • Powszechne artefakty
 • Wpływ leków na EEG
 • Sprawdzanie jakości montażu

5. Ustawianie parametrów treningu

 • Ustawianie i modyfikowanie filtrów i progów treningowych
 • Określanie sposobu podawania informacji zwrotnej:
  • Gry BioPlay
  • Filmy
  • VideoPuzzle
 • Automatyczny i manualny tryb treningu

6. Zasady prowadzenie sesji treningowej

 • Etapy treningu dziecka i dorosłego
 • Przygotowanie do sesji treningowej
 • Procedura treningowa: sesja treningowa „krok-po-kroku”
 • Zadania trenera/terapeuty w czasie sesji

7. Montaż dwukanałowy

 • Wyznaczanie punktów skroniowych i środkowych
 • Sprawdzanie jakości montażu

8. Uproszczona diagnostyka EEG

 • Analiza symptomów
 • Funkcjonalne znaczenie płatów mózgu
 • Klasyczne protokoły treningowe
 • Kategorie treningowe

9. Dwukanałowe protokoły skroniowe

 • Zastosowanie protokołów skroniowych
 • Omówienie ekranu terapeuty
 • Procedura treningowa: sesja treningowa „krok-po-kroku”
 • Zadania trenera/terapeuty w czasie sesji

10. Analiza wyników sesji

 • Tworzenie raportów z sesji – BioReview
 • Omówienie podstawowych raportów BioReview
 • Modyfikowanie szablonów raportów

11. Omówienie protokołów w najczęściej spotykanych przypadkach

 • Trudności w nauce
 • Deficyt uwagi ADD
 • Deficyt uwagi i nadpobudliwość psychoruchowa ADHD
 • Spectrum ASD (Asperger)
 • Tendencje depresyjne, brak motywacji
 • Wypalenie zawodowe, chroniczne zmęczenie
 • Stres i urazy psychiczne (trauma)
 • Zachowanie kompulsywne, tiki
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Uzależnienia

12. Samodzielne przeprowadzenie sesji treningowych

Regulamin szkolenia

Pobierz regulamin