Szkolenia (3)

Szkolenie II stopnia adresowane jest do terapeutów mających za sobą kilka miesięcy praktyki EEG Biofeedback

Program szkolenia obejmuje metody diagnostyki EEG (wykonanie mapy mózgu) oraz bardziej zaawansowane techniki terapeutyczne, istotnie rozszerzające możliwości i dziedziny zastosowań terapii neurofeedback.

Metoda szkolenia

 • Szkolenie prowadzone w formie zajęć warsztatowych przeplatanych krótkimi wprowadzeniami teoretycznymi.
 • Szkolenie trwa 3 dni (łącznie 24 godziny)
 • Każdy uczestnik przeprowadzi 3 nadzorowane sesje diagnostyczne – ustawienia treningu EEG Biofeedback
 • Wszyscy uczestnicy korzystają z własnych zestawów EEG lub zestawów udostępnionych na czas szkolenia
 • Z uwagi na interakcyjny, warsztatowy charakter szkolenia, prowadzone jest w bardzo małych – 4 osobowych grupach.
 • Po szkoleniu jego uczestnicy są objęci 3 miesięcznym wsparciem technicznym.

Program szkolenia

Program szkolenia obejmuje wiedzę i umiejętności niezbędne do poprawnego doboru skutecznych protokołów terapeutycznych EEG Biofeedback oraz praktyczne zastosowanie zaawansowanych protokołów: bipolarnych, koherencyjnych i Alpha/Theta.

1. Diagnostyka EEG Biofeedback

 • Metoda QuickQ Swingle
 • System diagnostyczny QEEG TLC
 • Skrócony assessment 2 i 4 kanałowy
 • Opracowanie Indywidualnego Planu Treningu EEG Biofeedback
 • Neurofeedback Assessment – sesja demonstracyjna

2. Samodzielne przeprowadzenie sesji diagnostycznych (Neurofeedback Assessment)

3. Protokoły amplitudowe dwukanałowe

 • Asymetria czołowa
 • Odwrócenie tył-przód
 • Odwrócenie prawo-lewo
 • Rozłączenie skroniowe
 • Gorące skronie (HiBetaDown)
 • Blokowanie Alpha
 • Omówienie dwukanałowych Bioexplorer Designs
 • Sesja demonstracyjna

4. Protokoły z montażem bipolarnym

 • Montaż bipolarny
 • Wzbudzenie toniczne (Arousal)
 • Przegląd protokołów Othmerów
 • Omówienie bipolarnych Bioexplorer Designs

5. Protokoły dwukanałowe koherencyjne

 • Koherencja i faza – wyjaśnienie pojęć
 • Zastosowanie protokołów koherencyjnych
 • Omówienie Bioexplorer Designs KoherencjaUp
 • Omówienie Bioexplorer Designs KoherencjaDown

6. Terapia Alpha-Theta

 • Zastosowanie protokołów Alpha-Theta
 • Omówienie Bioexplorer Designs Alpha/Theta
 • Dobór systemów dźwiękowych
 • Sesja demonstracyjna Alpha/Theta

7. Analiza wyników sesji

 • Tworzenie raportów z sesji – BioReview
 • Omówienie typowych raportów BioReview
 • Modyfikowanie szablonów raportów
 • Eksportowanie danych pomiarowych do MS Excela

8. Wprowadzanie zmian do szablonów (Designs) sesji treningowych

 • Algorytm przetwarzania sygnału – Signal Diagram
 • Obiekty Bioexplorera i ich właściwości
 • Modyfikowanie elementów ekranu terapeuty
 • Modyfikowanie ekranu trenującego
 • Modyfikowanie algorytmów przetwarzania sygnału
 • Zmiana sposobu podawania informacji zwrotnej – feedback