BioExplorer Designs czyli protokoły treningowe to specjalnie przygotowane dla Bioexplorera szablony sesji terapeutycznych. Protokoły obejmują kompozycję ekranów terapeuty i trenującego, algorytmy przetwarzania sygnału i zalecenia terapeutyczne do stosowania szablonu. Jedną z największych zalet BioExplorera jest możliwość tworzenia i dodawania własnych protokołów terapeutycznych. W naszej praktyce terapeutycznej korzystamy z następujących protokołów treningowych:

Amplitudowe

Protokoły amplitudowe są najczęściej stosowane w praktyce EEG Biofeedback. Polegają na podwyższaniu amplitudy określonego pasma (np. SMR lub Beta) i jednoczesnego obniżania amplitudy częstotliwości wolnych (np. Theta) i szybkich (HiBeta, Beta3).

Protokoły amplitudowe stosuje do tzw. treningów klasycznych, np. SMR@C4, Beta@C3, Theta@CzFz.

Zakresy trenowanych pasm częstotliwości są w pełni definiowalne. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie również treningów typu Squash lub Windowed Squash.

Protokoły amplitudowe są stosowane przy montażu jednokanałowym i dwukanałowym.

bx1
Protokoły treningowe zarówno jednokanałowe jak i dwukanałowe wchodzące w zakres pakietu pozwalają na wykorzystanie następujących typów sprzężenia zwrotnego:

 • Film_Bright – zapis EEG Klienta steruje przyciemnianiem/rozjaśnianiem obrazu
 • Film_Stop – zapis EEG Klienta steruje płynnością odtwarzania filmu
 • VideoPuzzle – EEG steruje szybkością układania obrazka
 • Gry flash BioPlay – zgodnie z scenariuszem danej gry
 • Gry Somatic – zgodnie z scenariuszem gry, np. szybciej jedzie samochód.

HiBeta Down

Dwukanałowy trening obniżania HiBeta. Trening HiBeta Down wskazany w przypadkach podwyższonej amplitudy HiBeta w obszarach skroniowych T3 i T4. Przyjmuje się, że HiBeta jest podwyższona, gdy udział procentowy HiBeta (22-38Hz) w całym paśmie jest większy niż 10%.

HiBeta Down to trening obniżania sumy amplitud HiBeta po lewej i prawej stronie (T3 i T4). Nagroda jest dostarczana trenującemu, gdy aktualna wartość sumy HiBeta na skroniach jest mniejsza od wartości progowej. Ustawianie wartości progowej jest automatyczne, na podstawie pierwszych 60 sekund sesji przy założeniu 65% sukcesu. Potem próg jest fiksowany i może być manulanie korygowany przez terapeutę.

Protokół posiada kilka wariantów, różniących się sposobem podawania informacji zwrotnej trenującemu.

Amplitudowe bipolarne

Protokoły bipolarne maja zastosowanie przy prowadzeniu tzw. treningów Othmerowskich. Celem tego treningu jest wzmacnianie amplitudy indywidualnie dopasowanego pasmo wzbudzenia i jednoczesne obniżanie pozostałych częstotliwości – od 0 do 32Hz w cztero-herzowych segmentach.

Protokoły bipolarne jednokanałowe wchodzące w zakres pakietu pozwalają na wykorzystanie następujących typów sprzężenia zwrotnego:

 • Film_Bright – zapis EEG Klienta steruje przyciemnianiem/rozjaśnianiem obrazu
 • Film_Stop – zapis EEG Klienta steruje płynnością odtwarzania filmu
 • VideoPuzzle – EEG steruje szybkością układania obrazka
 • Gry flash – zgodnie z scenariuszem danej gry
 • Gry Somatic – zgodnie z scenariuszem gry, np. szybciej jedzie samochód.

AlphaUp

AlphaUp to protokół wykorzystywany do treningu wzmacniania fal Alpha. Trening Alpha Up polecany jest dorosłym, którzy skarżą się na:

 • wypalenie zawodowe, chroniczne zmęczenie,
 • poczucie wyeksploatowania przez długotrwały stres
 • „busy-brain”: rozbiegane, kotłujące myśli, mózg ciągle jest czymś zajęty, ciągle coś przetwarza, nie potrafi wyłączyć się, nie umie zrelaksować się,
 • uzależnienia, „pije aby wyłączyć się, uspokoić się po stresującym dniu”.

Trening Alpha Up bardzo często stosowany jest w trakcie sesji poprzedzających trening Alpha-Theta. Trening prowadzony jest przy oczach zamkniętych i dlatego też, protokół zamiast feedbacku wizualnego posiada rozbudowany feedback dźwiękowy.

BX2

Trening Alpha Up ma na celu:

 • Podwyższyć dominującą częstotliwość Alpha (Peak Alpha Frequency)
 • Zwiększyć procentowy udział Alpha (8-12Hz) w całym pasmie (2-38Hz).
 • Zwiększyć procentowy udział Alpha (10 Hz) w pasmie Alpha (8-12Hz).
 • Zmniejszyć sumę amplitud wolnych (3-7Hz) i szybkich (15-32Hz)

Cele cząstkowe nagradzane są w sposób ciągły i rozłącznie, tzn, trenujący otrzymuje nagrody cząstkowe za spełnienie celów cząstkowych.

Alpha-Theta

Protokół Alpha-Theta (protokół Peninstona) ma na celu wprowadzenie trenującego w bardzo głęboki stan relaksu, na granicy jawy i snu, w stan zbliżony do głębokiej medytacji. Protokół ma zastosowanie przy terapii PSTD, uzależnień i stanów lękowych.

at

Wywołanie w trakcie sesji tzw. crossowania Alpha/Theta może ponownie przywołać traumatycznych przeżycia i dlatego też terapia z wykorzystaniem protokołu Alpha-Theta powinna być prowadzona przez doświadczonego neuroterapeutę.

Trening Alpha-Theta prowadzony jest wyłącznie przy oczach zamkniętych i dlatego też, protokół zamiast feedbacku wizualnego posiada rozbudowany feedback dźwiękowy.

Protokoły koherencyjne

Protokoły GSR

Protokoły HRV

Protokoły multimodalne