Szkolenie Biofeedback domowy skierowane jest do:

 • Rodziców zdecydowanych na prowadzenie terapii biofeedback w domu.
 • Pedagogów, psychologów, logopedów zainteresowanych rozszerzeniem własnej praktyki o terapię neurofeedback.

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia terapii neurofeedback na podstawie tzw. protokołów klasycznych lub indywidualnych planów treningowych.
Szkolenie Biofedback domowy jest okrojoną wersją Szkolenia podstawowego I stopnia.

Metoda szkolenia

 • Szkolenie prowadzone w formie zajęć warsztatowych przeplatanych krótkimi wprowadzeniami teoretycznymi.
 • Szkolenie trwa 2 dni (łącznie 16 godzin)
 • Każdy uczestnik przeprowadzi 2 nadzorowane sesje treningowe
 • Wszyscy uczestnicy korzystają z własnych zestawów EEG lub zestawów udostępnionych na czas szkolenia.
 • Z uwagi na warsztatowy charakter szkolenia, prowadzone jest w małych: 4-6 osobowych grupach.
 • Po szkoleniu jego uczestnicy są objęci 1 miesięcznym wsparciem technicznym

Program szkolenia

Program szkolenia obejmuje wszystkie praktyczne umiejętności, niezbędne do rozpoczęcia terapii EEG Biofeedback przy wykorzystaniu jednokanałowych protokołów terapeutycznych.

1. Wprowadzenie do EEG Biofeedback

 • Co to jest EEG Biofeedback?
 • Modalności biofeedback: EEG, HRV, GSR, TEMP
 • Teoria uczenia się a neurofeedback
 • Dziedziny zastosowań i skuteczność metody
 • Podstawy elektroencefalografii
 • Stany świadomości i pasma częstotliwości EEG
 • Typowe wzorce aktywności mózgu
 • Najczęściej zadawane pytania

2. Montaż elektrod

 • System 10-20
 • Montaż jednokanałowy
 • Wyznaczanie punktów na linii centralnej

3. Omówienie funkcji i ekranów Bioexplorer

 • Design i Sesja Bioexplorer
 • Foldery Bioexplorera
 • Nawigacja i najczęściej używane funkcje
 • Rejestrowanie i odtwarzanie sesji treningowych
 • Uniwersalny protokół treningowy

4. Jakość sygnału i zapobieganie artefaktom

 • Powszechne artefakty
 • Sprawdzanie jakości montażu

5. Ustawianie parametrów treningu

 • Ustawianie i modyfikowanie filtrów i progów treningowych
 • Określanie sposobu podawania informacji zwrotnej:
  • Gry BioPlay
  • Filmy
  • VideoPuzzle
 • Automatyczny i manualny tryb treningu

6. Zasady prowadzenia sesji treningowej

 • Etapy treningu dziecka i dorosłego
 • Przygotowanie do sesji treningowej
 • Procedura treningowa: sesja treningowa „krok-po-kroku”
 • Zadania trenera/terapeuty w czasie sesji

7. Klasyczne protokoły treningowe

8. Analiza wyników sesji

 • Tworzenie raportów z sesji – BioReview
 • Omówienie podstawowych raportów BioReview

9. Omówienie protokołów w najczęściej spotykanych przypadkach

 • Trudności w nauce
 • Deficyt uwagi ADD
 • Deficyt uwagi i nadpobudliwość psychoruchowa ADHD
 • Spectrum ASD (Asperger)
 • Zachowanie kompulsywne, tiki

10. Samodzielne przeprowadzenie sesji treningowych